Apartment 2, Picture / Bilder

 

Bilder som visar lägenhet 2 samt omgivning för båda lägenheterna.

Pictures showing apartment 2 and surroundings for both apartments.